6.6.2010
Highlander Pip Strážce klidu x Filli v.Hatzbachtal

"Mareček" 

BH,IPO1,IPO2 

 SPr1, SPr2,SPr3

"Maty"
BH,IPO1,IPO2,IPO3 SPr1, úč MČR kníračů 2016, úč.MS 2016 Švýcarsko
ZZO,ZM, BH, FPr1, UPr1, UPr2, SPr1,StPr1
RTG 0/0
 

 

Marcus Aurelius Fí

Morticia Adams Fí